Giỏ hàng

GIÀY NAM

Tại Christina-Q chúng tôi đấu tranh cho những chuẩn mực thời trang mới; không chỉ dành riêng cho những dịp đặc biệt mà còn giúp bạn khuấy động mọi ánh nhìn trong từng hoàn cảnh. Christina-Q cho ra đời những thiết kế không chỉ mang tính ứng dụng, nhẹ nhàng mà vẫn tinh tế và thể hiện cá tính mạnh mẽ của phái mạnh. 


GNA188
1 phiên bản màu sắc
1,199,000₫
 • DENDA / 38 / Da thật cao cấp
1,199,000₫
GNA184
4 phiên bản màu sắc
1,199,000₫
 • B01DA / 42 / Da thật cao cấp
 • DENDA / 42 / Da thật cao cấp
 • NAUDA / 42 / Da thật cao cấp
 • MANDA / 42 / Da thật cao cấp
1,199,000₫
GNA182
1 phiên bản màu sắc
1,199,000₫
 • NAUDA / 38 / Da thật cao cấp
1,199,000₫
GNA180
3 phiên bản màu sắc
990,000₫
 • B01DA / 38 / Da thật cao cấp
 • DENBO / 38 / Da thật cao cấp
 • DENDA / 38 / Da thật cao cấp
990,000₫
GNA177
2 phiên bản màu sắc
990,000₫
 • B01DA / 38 / Da thật cao cấp
 • DENDA / 38 / Da thật cao cấp
990,000₫
GNA176DENDA
1 phiên bản màu sắc
1,190,000₫
 • DENDA / 38 / Da thật cao cấp
1,190,000₫
GNA175
2 phiên bản màu sắc
1,190,000₫
 • DENDA / 38 / Da thật cao cấp
 • MANDA / 38 / Da thật cao cấp
1,190,000₫
GNA172
2 phiên bản màu sắc
1,190,000₫
 • DENBO / 38 / Da tổng hợp cao cấp
 • DENDA / 38 / Da tổng hợp cao cấp
1,190,000₫
GNA165DENDA
1 phiên bản màu sắc
1,390,000₫
1,390,000₫
GNA059NAUDA
1 phiên bản màu sắc
850,000₫
 • NAUDA / 39 / Da thật cao cấp
850,000₫
GNA057MANDA
1 phiên bản màu sắc
750,000₫
 • MANDA / 38 / Da thật cao cấp
750,000₫
GNA056
2 phiên bản màu sắc
850,000₫
 • NAUDL / 38 / Da thật cao cấp
 • NAUXUOC / 38 / Da thật cao cấp
850,000₫
GNA049BONAU
1 phiên bản màu sắc
780,000₫
 • BONAU / 38 / Da thật cao cấp
780,000₫
GNA040DENRA
-37%
1 phiên bản màu sắc
250,000₫ 399,000₫
 • DENRA / 39
250,000₫ 399,000₫
GNA150XANDA
1 phiên bản màu sắc
999,000₫
 • XANDA / 38 / Da thật cao cấp
999,000₫
GNA150NAUDA
1 phiên bản màu sắc
999,000₫
 • NAUDA / 38 / Da thật cao cấp
999,000₫
GNA150DENDA
1 phiên bản màu sắc
999,000₫
 • DENDA / 38 / Da thật cao cấp
999,000₫
GNA149XANDA
1 phiên bản màu sắc
999,000₫
 • XANDA / 38 / Da thật cao cấp
999,000₫
GNA149NAUDA
1 phiên bản màu sắc
999,000₫
 • NAUDA / 38 / Da tổng hợp cao cấp
999,000₫
GNA149DENDA
1 phiên bản màu sắc
999,000₫
 • DENDA / 38 / Da thật cao cấp
999,000₫
GNA148XANDA
1 phiên bản màu sắc
999,000₫
 • XANDA / 38 / Da thật cao cấp
999,000₫
GNA148DENRA
1 phiên bản màu sắc
999,000₫
 • DENRA / 38 / Da tổng hợp cao cấp
999,000₫
GNA148DENDA
1 phiên bản màu sắc
999,000₫
 • DENDA / 38 / Da thật cao cấp
999,000₫
Facebook Instagram Youtube Google+ Top